Omsorgstandpleje

Her kan du læse om Omsorgstandplejen og om hvem der kan benytte den.

Tandplejen har telefontid alle hverdage kl. 8.00 - 11.30.
Er du tilmeldt Omsorgstandplejen og har brug for akut behandling, kan du ringe på tlf. 36347262 mellem kl. 8.00 - 15.00.

Ansøgning og fuldmagt til Omsorgstandplejen sendes fremadrettet til:
Tandplejen@hvidovre.dk (Sikker postkasse)

  

For patienter der er tilsluttet omsorgstandplejen.

Nødbehandling i Juleferien

Ved tandpine, tandskader eller protese reparation i juleferien henvises til:

• privat praktiserende tandlæge
• klinisk tandtekniker

Tandlæger:

Tandlæge Thomas Jørgensen Strandmarksvej 18 Hvidovre tlf. 3678 7800
Har åbent 27 og 28 december 2018 og onsdag d. 2.1.12019 kl. 9 – 12.

Tandlæge Kim Thorngaard Gl. Køgevej 308A Hvidovre tlf. 3678 5018 
Har åbent 27 og 28 december 2018 samt onsdag d. 2.1.2019

Kliniske tandteknikere:

Tandtekn. Flemming Lundgaard Hvidovrevej 139 Hvidovre tlf. 3675 0074
Har åbent onsdag d. 2.1.2019

Tandtekn. Finn Hornstrup Gl. Køgevej 263 2650 Hvidovre tlf. 3678 5588
Har åbent 27 december 2018 og onsdag d. 2-1-2019

Regningen for nødbehandling sendes til Hvidovre Tandpleje, Administrationen, Bødkerporten 6 B, 2650 Hvidovre.

 

Hvad er omsorgstandplejen

Omsorgstandplejen er et tilbud til personer, som kun vanskeligt kan benytte de eksisterende tilbud om tandpleje. Omsorgstandplejen er derfor primært til borgere med nedsat førlighed og vidtgående fysiske og /eller psykiske handicaps.
Størstedelen af omsorgstandplejens brugere bor på plejecentre eller i ældreboliger.

 

Kan jeg bruge omsorgstandplejen

Omsorgstandpleje bevilliges ud fra fastlagte kriterier med hensyn til borgerens funktionsniveau. Borgerens helbred vurderes i forhold til mobilitet, senil demens og psykiske handicap.
Du skal være visiteret til omsorgstandplejen for at kunne bruge den. Bor du på et plejecenter sker henvisning via kontakt til afdelingslederen. Bor du i egen bolig skal du kontakte Visitationen i Hvidovre kommune på tlf.: 36393830 eller pr. mail visitationen@hvidovre.dk 
Brugerbetaling
Når du er tilmeldt omsorgstandplejen er der en årlig brugerbetaling på 530 kr. i 2019. Beløbet opkræves af Hvidovre kommune.

 

Læs mere her

På hjemmesiden www.omsorgstandpleje.org (vælg Hvidovre Kommune) kan du læse mere om tilbuddet.